Робота куратора академічної групи.

Вагомий вплив на успішну адаптацію студентів та їх діяльність значною мірою здійснюють сукупність завдань та технологій, які реалізує куратор у закладах вищої освіти.

Безпосереднє керівництво виховною роботою у академічних групах здійснюють куратори. Куратор призначається для надання допомоги здобувачам освіти у формуванні колективу групи, для проведення індивідуальної та групової виховної роботи, встановлення зв'язків із батьками здобувачів освіти, з'ясування проблем здобувачів освіти, надання їм допомоги, здійснення педагогічного контролю за освітнім процесом, дотримання здобувачами освіти морально-етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку коледжу. Призначення куратора  здійснюється наказом директора за поданням заступника директора з виховної роботи з урахуванням пропозицій завідувачів відділеннями. 

Куратор є безпосереднім керівником у студентській групі й від ефективності його управління, залежить якість навчально-виховного процесу. Кожний куратор – неповторна особистість і тому, звичайно, кожен шукає і знаходить свій власний стиль керівництва. Цей стиль визначається різними факторами: віком, статтю, індивідуальними психологічними якостями. Беззаперечно, що на стиль керівництва куратора значною мірою впливають його характер, темперамент, рівень емоційності та здатність керувати своїми емоціями. Різними будуть стиль і ефективність роботи куратора залежно від його самооцінки, рівня загальної та психологічної культури, комунікативної компетенції.

Виховна робота куратора у студентській академічній групі, являє собою цілісний і упорядкований комплекс закономірно побудованих, взаємопов’язаних компонентів, які у своїй сукупності сприяють професійному становленню і розвитку особистості, формуванню її активної життєвої позиції, набуттю вмінь самостійної роботи і роботі у складі колективу. На кожному курсі навчання студентів робота куратора конкретизується у певних заходах. Спрямованість, форми і методи цієї роботи узгоджуються із завданнями підготовки майбутніх фахівців на поточному етапі.

Куратори коледжу приймають активну участь у заходах нашого коледжу

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now